Avís legal

INFORMACIÓ MERCANTIL

PARK MEDIA AUDIOVISUAL, S.L amb domicili en Avinguda Diagonal 177-183, planta 12, Edifici Imagina, 08018, Barcelona, amb CIF número B63819601, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en la Secció: 8, Full: 300467, en endavant “Park Media”.

Aquesta societat opera comercialment sota la marca Mediapark.

Per a comunicar-se amb Park Media de manera directa i efectiva, l'usuari es podrà adreçar al correu electrònic: parkmedia@mediapro.es

CONDICIONS I NAVEGACIÓ DEL LLOC WEB

Aquestes condicions d'us regulen l'accés al lloc web de Park Media en la URL: http://mediapark.mediapro.es (en endavant “el lloc web”).

Malgrat que aquestes són les condicions d'ús actuals, a fi de millorar el servei, Park Media es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com les condicions requerides pel seu accés i utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions implica l'acceptació per part de l'usuari.

El lloc web de Park Media es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial. Park Media és l'únic titular del lloc web.

Per navegar en el lloc web, l'usuari es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, respectant aquestes condicions d'ús. En utilitzar el lloc web, l'usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions d'ús, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per Park Media de qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de Park Media, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Park Media o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Park Media o dels seus legítims propietaris.

RESPONSABILITAT DEL LLOC WEB

Park Media no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació que hi apareix.

En conseqüència, Park Media no garanteix ni es fa responsable de: (I) la continuïtat dels continguts del lloc web; (II) l'absència d'errors en aquests continguts o productes; (III) l'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que la subministra; (IV) la invulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en la mateixa; (V) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (VI) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Park Media estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

Navegant en el lloc web l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts i a no emprar-los per a: (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Park Media, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que l'usuari trobi en el lloc web enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, baners, etc… s'ha de tenir present que aquests són gestionats per tercers. Park Media no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web.

En conseqüència, Park Media no podrà assumir cap tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Park Media informa a l'usuari que les seves dades seran incloses en fitxers enregistrats enfront l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del tractament és respondre a les seves consultes i sol·licituds, així com enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics. Mitjançant l'enviament de les seves dades presta el consentiment a la inclusió de les seves dades en el fitxer d'acord a les anteriors finalitats. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició mitjançant escrit adjuntant fotocòpia de DNI a PARK MEDIA AUDIOVISUAL, S.L, Avinguda Diagonal 177-183, planta 12, Edifici Imagina, 08018, Barcelona. O mitjançant correu electrònic a l'adreça: lopd@imagina-media.com

GALETES (COOKIES)

Park Media podria tractar informació sobre els usuaris del lloc web. Així, el lloc web podria utilitzar cookies o altres sistemes habituals, a través dels quals s'obtingui informació sobre la freqüència de visites, dels continguts més visitats, ubicació geogràfica, així com d'altres dades amb la finalitat d'optimitzar i millorar la navegació pel lloc web.

Park Media entén que la navegació pel lloc web manifesta l'acceptació a la recollida i tractament d'aquesta informació. En qualsevol cas, els navegadors d'ús comú incorporen una sèrie de funcionalitats de seguretat que permeten impedir en qualsevol moment la utilització de cookies i altres sistemes de recollida de dades de navegació.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les relacions establertes entre Park Media i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fos(in) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o Òrgan Administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals.

L'usuari declara expressament conèixer el contingut de les presents condicions i acceptar la totalitat d'obligacions imposades per les mateixes.